Kontakt oss

Klikk på ikonene under for å komme til ønsket avdeling.

Åpningstider:

08.00 – 19.00 Hverdager
10.00 – 16.00 Lørdag

Klikk på ønsket avdeling for å få mer kontaktinformasjon.

Butikken / Interiørkonsulenter

Kenneth Larsen

994 82 156
kenneth.larsen@tlund.no

Jack Jensen
Butikksjef
911 29 908
jack@tlund.no

Olaug H. Solomons
Interiørkonsulent og ass. butikksjef.
406 33 360
olaug@tlund.no

Hege Rognlie
Interiørkons. og salgskons.
934 65 244
butikk@tlund.no

Eldbjørg Stokka
Salgskonsulent
51 95 12 30
butikk@tlund.no

Eli Anne Karlsen
Interiørkons. og salgskons.
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Malin Orre Olsen
Interiørkons. og salgskons.
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Erika Toliusyté
Interiørkons. og salgskons.
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Kari Ree
Interiørkons. og dekoratør
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Privatkunder: Maling – Gulv – Mur og Flis

Kenneth Bjørlo
Privatkunde & Fasade Maling
920 68 350
kenneth.bjorlo@tlund.no

Hugo Imsland
Privatkunder Gulv
908 23 756
hugo.imsland@tlund.no

Kristian Eide Fredriksen
Prosjektleder mur og flis

982 32 065
kristian@tlund.no

Prosjektavdeling: For bedrifter innenfor Maling – Gulv – Mur og flis

Petter Vaaland
Avdelingsleder maling
918 14 618
petter@tlund.no

Håvard Moen
Prosjekt-/Driftsleder maling
907 18 656
haavard@tlund.no

Cecilie Ramsland

Kalkulatør/Økonomi
932 00 283
cecilie@tlund.no

Thor Lund
Avdelingsleder gulv
934 65 255
thor@tlund.no

Tor Geir Goa
Prosjektleder gulv
412 01 364
torgeir@tlund.no

Thomas Svendsen
Prosjektleder gulv

977 15 180
thomas@tlund.no

Dag Oaland
Kalkulatør

466 22 198
dag@tlund.no

Erik Eide
Avdelingsleder mur og flis
909 14 205
erik@tlund.no

Kristian Eide Fredriksen
Prosjektleder mur og flis

982 32 065
kristian@tlund.no

June Tytlandsvik
Prosjektleder/Koordinator SUS

928 51 211
june@tlund.no

Monica Thorsen
Prosjektleder/Kundeveileder 
938 47 271
monica@tlund.no

Grete Herigstad
Kundeveileder Prosjekt
934 65 250
greteh@tlund.no

Administrasjon, regnskap og lager – Resepsjon: 51 95 12 00

Geir Myhre
Daglig leder
901 86 135
geir@tlund.no

Thorstein Lund
Eier/faglig leder

928 90 414

thorstein@tlund.no

Kjerstin Gundersen
Økonomileder
924 38 726
kjerstin@tlund.no

Janne Ellingsen
Regnskap/fakturering
452 20 104
janne@tlund.no

Bjørg Elin Torgersen
Adm. sekretær/ Lønn
905 30 839
bjorg.elin@tlund.no

Elin Ommundsen
Regnskapmedar./Resepsjon
51 95 12 00
930 55 925
elin@tlund.no

Eddy Gjennestad
Lager
934 65 253
eddy@tlund.no

Roar Anda
Lager
982 23 186
roar@tlund.no

Nettbutikk

Sabrina Oftedal
Nettbutikk, Nettside & Some

95 86 18 44 (8-14:30)
51 95 12 30 (14:30-19)
nettbutikk@tlund.no

Butikken / Interiørkonsulenter

Jack Jensen
Butikksjef
911 29 908
jack@tlund.no

Olaug H. Solomons
Interiørkonsulent og ass. butikksjef.
406 33 360
olaug@tlund.no

Hege Rognlie
Interiørkons. og salgskons.
51 95 12 30
butikk@tlund.no

Eldbjørg Stokka
Salgskonsulent
51 95 12 30
butikk@tlund.no

Eli Anne Karlsen
Interiørkons. og salgskons.
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Malin Orre Olsen
Interiørkons. og salgskons.
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Erika Toliusyté
Interiørkons. og salgskons.
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Kari Ree
Interiørkons. og dekoratør
51 95 12 30

butikk@tlund.no

Prosjekter for privatkunder: Maling – Gulv – Mur og flis

Kenneth Bjørlo
Privatkunde & Fasade Maling
920 68 350
kenneth.bjorlo@tlund.no

Hugo Imsland
Privatkunder gulv
908 23 756
hugo.imsland@tlund.no

Kristian Eide Fredriksen
Prosjektleder mur og flis

982 32 065
kristian@tlund.no

Prosjekter for bedrift og næring: Maling – Gulv – Mur og flis

Petter Vaaland
Avdelingsleder maling
918 14 618
petter@tlund.no

Håvard Moen
Prosjekt-/Driftsleder maling
907 18 656
haavard@tlund.no

Cecilie Ramsland
Kalkulatør/Økonomi maling
932 00 283
cecilie@tlund.no

Thor Lund
Avdelingsleder gulv
934 65 255
thor@tlund.no

Tor Geir Goa
Prosjektleder gulv
412 01 364
torgeir@tlund.no

Thomas Svendsen
Prosjektleder gulv

977 15 180
thomas@tlund.no

Dag Oaland
Kalkulatør gulv

466 22 198
dag@tlund.no

Erik Eide
Avdelingsleder mur og flis
909 14 205
erik@tlund.no

Kristian Eide Fredriksen
Prosjektleder mur og flis

982 32 065
kristian@tlund.no

June Tytlandsvik
Prosjektleder/Koordinator SUS

928 51 211
june@tlund.no

Monica Thorsen
Prosjektleder/Kundeveileder 
938 47 271
monica@tlund.no

Grete Herigstad
Kundeveileder Prosjekt
934 65 250
greteh@tlund.no

Administrasjon, regnskap og lager

Resepsjon: 51 95 12 00

Geir Myhre
Daglig leder
901 86 135
geir@tlund.no

Thorstein Lund
Eier/faglig leder
928 90 414
thorstein@tlund.no

Kjerstin Gundersen
Økonomileder
924 38 726
kjerstin@tlund.no

Janne Ellingsen
Regnskap/fakturering
452 20 104
janne@tlund.no

Bjørg Elin Torgersen
Adm. sekretær/ Lønn
905 30 839
bjorg.elin@tlund.no

Elin Ommundsen
Regnskapmedar./Resepsjon
51 95 12 00
930 55 925
elin@tlund.no

Eddy Gjennestad
Lager
934 65 253
eddy@tlund.no

Roar Anda
Lager
982 23 186
roar@tlund.no

Nettbutikk

Sabrina Oftedal
Nettbutikk, Nettside & Some

95 86 18 44 (8-14:30)
51 95 12 30 (14:30-19)
nettbutikk@tlund.no